ฐานข้อมูลความหลากหลายของแฮพโพลไทป์ (haplotype) ของแม่ไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis) และของพะยูงที่ปลูกในแปลงอนุรักษ์พันธุ์ของกรมป่าไม้