การวิจัยและพัฒนาผลิตอุปกรณ์วัดรังสีเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านการวัดปริมาณรังสี