การเก็บรักษาพืชสกุลหงส์เหินในสภาพปลอดเชื้อโดยเทคนิคเมล็ดเทียมและการชะลอการเจริญเติบโต

Publish Year International Journal 1
2020 exKittikun Muktawapai, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Micropropagation and in vitro short-term storage of Globba sherwoodiana W.J. Kress & V. Gowda", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 405-414
Publish Year National Conference 2
2020 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKeito Iida, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Slow Growth Culture Media for In vitro Short-term Storage of Globba adhaerens Gagnep.", The Proceedings of The 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exKeito Iida, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Slow Growth Culture Media for in vitro short-term storage of G/obba adhaerens Gagnep", the 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย