การวิบัติของแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างเสาเข็มคอนกรีตและดินด้วยการทดสอบแบบจำลองทางกายภาพ

Publish Year National Conference 1
2017 exอรุณวดี สังข์วรรณ, inดร.กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อสติฟเนสของสปริงที่จำลองเป็นเสาเข็มเพื่อการออกแบบฐานรากอาคารสูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย