การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและการแสดงออกของโปรตีนในเมือกและเลือดของหอยทากยักษ์แอฟริกัน (Achatina fulica) ภายหลังการติดเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida