การศึกษาการชักนำให้เกิดสภาวะเครียดออกซิเดชั่นในแบบจำลองกลุ่มเซลล์ร่วมกันสามมิติของมะเร็งเต้านม และผลของสารสกัดรำข้าวต่อการลดสภาวะเครียดออกซิเดชั่นในแบบจำลองกลุ่มเซลล์มะเร็ง

Publish Year International Conference 2
2018 exAnunyaporn Phungsom, inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of oxidative stress on breast cancer multicellular spheroids", The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 20 - 22 มิถุนายน 2018, ระยอง ประเทศไทย
2018 inดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNeeracha Lapanusorn, exAnunyaporn Phungsom, "Synergistic effects of antioxidative peptides from rice bran", The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 20 - 22 มิถุนายน 2018, ระยอง ประเทศไทย