กระบวนการแก้ไขเมฆในภายถ่ายแบบออปติก

Publish Year International Conference 3
2016 exSakulrat Thammathiwat, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fusion of segmented image using level set method and Chair-Varshney fusion rule", The 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exPanyanat Aonpong, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exItsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "Combining a random forest algorithm and a level set method for land cover mapping", The 2016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exApiwat Lekfuangfu, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exSararak Tanarat, exItsuo Kumazawa, exThitiporn Chanwimaluang, "Land cover mapping classification based on multi Restricted Boltzmann machines and Support Vector Machines", The 2016 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016, 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย