วิธีการประมาณแบบช่วงสำหรับค่าเฉลี่ยปัวส์ซงเมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "วิธีการประมาณแบบช่วงสำหรับค่าเฉลี่ยปัวส์ซงเมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ", การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559, 3 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย