การค้นหาสารออกฤทธิ์กำจัดหนอนใยผักชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพจากอนุพันธ์ไทมอล