การศึกษาการทดแทนของสังคมพืชบนสันทรายบางเบิด จังหวัดชุมพร