การเพิ่มสมบัติการเปล่งแสงของแมกนีเซียมอะลูมิเนตที่เตรียมจากการสลายตัวของสารประกอบเชิงซ้อนโดยการเจือโลหะไอออน