การศึกษาซีครีโตมในสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii และการสร้างสาหร่ายที่ผลิตโปรตีน VP28 ภายนอกเซลล์สำหรับการป้องกันโรคไวรัสตัวแดงจุดขาว

Publish Year International Conference 1
2017 exParthompong Ves-urai, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "Optimized method for preparation of secreted protein fromChlamydomonas reinhardtii cultured medium as a model for harvestingrecombinant protein", The 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย