การสำรวจรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยในทะเลฝั่งตะวันออกของจังหวัดภูเก็ตเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหว