ฟิสิกส์ของการสั่นของแกรฟีนและการประยุกต์กับตัวสั่นพ้องนาโนอิเล็กทรอนิกส์

Publish Year International Journal 1
2017 exPeerasak Chantngarm, ex Kou Yamada, inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Polarized-photon frequency filter in double-ferromagnetic barrier silicene junction", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 429, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2017, หน้า 16-22