การออกแบบเชิงคำนวณของสปิเนลออกไซด์ชนิดเอ็นและพีเพื่อการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์


แสดงความคิดเห็น

(0)