การตัดส่วนวีดีทัศน์เพื่อแสดงบนจอภาพวิวิธพันธุ์ตามเวลาจริง

Publish Year International Journal 2
2015 exJitdumrong Preechasuk , inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "Event detection on motion activities using a dynamic grid", Journal of Information Processing Systems, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 538-555
2014 exKhoenkaw, P., inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "N-Gram Signature for Video Copy Detection", Advances in Intelligent Systems and Computing, ปีที่ 265 AISC, ฉบับที่ 2014, พฤษภาคม 2014, หน้า 335-344