ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรสของสาหร่ายสไปรูลิน่า เพื่อใช้เป็นอาหารเชิงพันธภาพในการป้องกัน