การควบคุมระดับอินเตอร์เฟสในเครื่องดีแคนเตอร์แนวตั้งด้วยเทคนิคการควบคุมอิงแบบจำลองแบบไม่เป็นเชิงเส้น

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exIssarush Kajornrungsilp, exChutithep Rochpuang, "Input/output linearizing controller with Taylor series expansion for a nonminimum phase process by hardware-in-the-loop approach", Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า e2440-1-8
2017 exWirachai Chonwattana, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exAtthasit Tawai, exTanawadee Dechakupt, "Model-based estimation and control of interface level in a two-phase vertical decanter: a case study of palm oil/water system", Computers & Chemical Engineering, ปีที่ 108, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 372-381
Publish Year International Conference 2
2015 exWirachi Chonwattana, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Control of Interface Level in a Vertical Decanter by Model-Based Technique", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exKittayot Juyteiy, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Control of Carbon Dioxide-Sodium Hydroxide Reactive Absorption in a Bubble Column Reactor", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย