การผลิตสารสกัดจากเปลือกมะม่วงเพื่อใช้ยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักและผลไม้

Publish Year International Conference 2
2018 exChotika Jirasuteeruk, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Inhibitory effect of different varieties of mango peel extract on enzymatic browning in potato puree", The International Conference on Agriculture and Natural Resources 2018 (ANRES 2018). , 26 - 28 เมษายน 2018
2016 exโชติกา จิระสุธีรักษ์, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of different varieties of mango peel extracts on enzymatic browning inhibition in banana puree", Proceedings of the 4th International Conference on Engineering and Natural Science – Summer Session., 12 - 14 กรกฎาคม 2016, Kyoto ญี่ปุ่น