การสร้างระบบเวกเตอร์ CRISPR/Cas9 เพื่อใช้แก้ไขจีโนมในสาหร่ายเซลล์เดียวแคลมิโดโมแนส

Publish Year International Conference 2
2016 exกนกพรรณ ปัญญาพร, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Applicability of CRISPR/Cas system in a microalga Scenedesmus sp.", The 9thAsia-Pacific Conference on Algal Biotechnology (9thAPCAB) "Algae for Food, Feed, Fuel and Beyond", 15 - 18 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exสุชาดา ศรีฟ้า, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of homology directed recombination system in Chlamydomonas reinhardtii by overexpression of yeast RADs", The 9thAsia-Pacific Conference on Algal Biotechnology (9thAPCAB) "Algae for Food, Feed, Fuel and Beyond", 15 - 18 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย