การสังเคราะห์สารต้านไวรัสเอชไอวี วอลเธอริโอน ซี

Publish Year International Conference 1
2016 exWatthanapong Khamphaya, inดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, รองศาสตราจารย์, "Toward the total synthesis of anti-HIV waltherione C", The Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON2016), 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย