ผลของการบริโภคสารสกัดจากบัวบกต่อการทำงานของเอนไซม์อะซีติลโคลีนเอสเตอเรสและตัวบ่งชี้ภาวะอักเสบในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติเล็กน้อยด้านความจำและความเข้าใจของสมอง