การพัฒนาระบบนำส่งยารักษาโรคมะเร็งด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของไซโคลเด็กซ์ทริน

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, exKarttunen, Mikko, "Molecular dynamics simulation of water permeation through the alpha-hemolysin channel", JOURNAL OF BIOLOGICAL PHYSICS, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 133-146