พลวัตของสมบัติดินภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ในสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

Publish Year National Conference 1
2016 exวงศธร คงชุม, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์, inนายเจษฎา วงค์พรหม, "สมบัติบางประการของดินภายหลังการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา", การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 10 “ป่าปลูก...นำไทยสู่เศรษฐกิจเชิงนิเวศ”, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)