อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความเปราะบางของสัตว์ป่า ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่

Publish Year International Journal 2
2019 exBoonpha, N., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exWacharapluesadee, S., exKaewket, C., "Seasonal variation in sexual size dimorphism in the wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon plicatus buchannan, 1800) population in the khao chong phran non-hunting area, Thailand", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, หน้า 50-57
2018 exSamret PHUSAENSRI, exThanawhat KAEWBORIBU, exSukpaporn PHUMMISUTTHIGOON, exNithina Kaewtongkum, ex Montri YOUJARUEN, exPongsathorn TONGPUN, exHathaipat KHONGCHAROENSUK, ex Pechrkawin NURNGSOMSRI, exChantip Chuaynkern, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, ex Yodchaiy CHUAYNKERN, "Theloderma petilum (Anura, Rhacophoridae):a new country record for Thailand", Alytes, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2018, หน้า 289-299
Publish Year International Conference 2
2019 exNutthakarn Boonpha, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, ex Supaporn Wacharapluesadee, exWARONG SUKSAVATE, "Sex-specific Prediction Formula for Wrinkle-lipped Free-tailed Bats (Chaerephon plicatus) at Khao Chong Phran Non-hunting Area, Ratchaburi Thailand", 18th International Bat Research Conference 2019 , 28 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
2018 exSUPALAK SIRI, exYUWADEE PONPITUK, exMongkol Safuwong, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Seasonal body weight of Hill Blue Flycatcher (Cyornis banyumas) in lower montane evergreen forest at Mae Sa – Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province, Thailand", International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, ราชอาณาจักรสเปน