การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว


แสดงความคิดเห็น

(0)