การประมาณตำแหน่งและทิศทางของวัตถุระนาบในภาพที่มีสัญญาณรบกวนสำหรับแอพพลิเคชันลงจอด UAV