การสังเคราะห์สารแขวนลอยของกราฟีนที่มีแผ่นกราฟีนกระจายตัวอยู่ในปริมาณสูงโดยอาศัยกระบวนการลอกออกเป็นแผ่นจากสารประกอบอินเทอร์คาเลชันของโซเดียมและเอมีนในกราไฟต์


แสดงความคิดเห็น

(0)