การใช้ดีเอ็นเอไฮโดรเจลเป็นแบบจำลองโครงสร้างสามมิติแบบใหม่ในการศึกษาและติดตามการแพร่กระจายเนื้อร้ายจากกลุ่มเซลล์ลูกผสมของเซลล์มะเร็งเต้านม