การระบุความจำเพาะของสายพันธุ์จุลสาหร่ายที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยใช้เทคนิคโมเลกุล