การเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีช่องทางการไหลขนาดเล็กโดยใช้ของไหลนาโน

Publish Year International Journal 2
2016 exKakaรง, S., inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Single-phase and two-phase treatments of convective heat transfer enhancement with nanofluids - A state-of-the-art review", International Journal of Thermal Sciences, ปีที่ 100, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 75-97
2016 exProf.Sadik Kakac, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "ANALYSIS OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER ENHANCEMENT BY NANOFLUIDS:SINGLE-PHASE AND TWO-PHASE TREATMENTS", Journal of Engineering Physics and Thermophysics, ปีที่ 89, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2016, หน้า 758-793
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Sadik Kakac, "The Permeability Effects of Copper-Nanofluid Flow with Using the porous Media Model", the International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer (CHT15), 24 - 29 พฤษภาคม 2015, Piscataway นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา
2015 inดร.อมลิน ต้องกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์, exProf.Sadik Kakac, "THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELING FOR NANOFLUID AS A POROUS MEDIA IN HEAT TRANSFER TECHNOLOGY", IX Minsk International Seminar “Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Power Sources”, 7 - 10 กันยายน 2015, Minsk สาธารณรัฐเบลารุส