การพัฒนาเครือข่ายตรวจวัดไร้สายที่ทนต่อความผิดพร่องเพื่อการเฝ้าระวังภัยพิบัติ