ความหลากชนิดของยีน cry และ cyt จาก Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ไทยที่มีความเป็นพิษกับลูกน้ำยุงและการเสริมฤทธิ์ระหว่างไอโซเลทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการก่อโรคกับลูกน้ำยุง