การศึกษากลยุทธ์ในการทำลายสปอร์ของแบคทีเรียตัวแทนของ Clostridium botulinum ที่ยึดเกาะอยู่กับพื้นผิวสัมผัสอาหารชนิดต่างๆ

Publish Year International Journal 1
2020 exAnandu Chandra Khanashyam, inดร.ปัทธิมา อุดมไพจิตรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of germinant mixtures and inactivation of adhered Clostridium sporogenes spores on food contact surfaces", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2020, หน้า 1-13