การสังเคราะห์อนุภาคลิเทียมเฟอโรฟอสเฟตทรงกลมระดับนาโนเมตร ซึ่งเคลือบด้วยสารประกอบคาร์บอนที่สังเคราะห์ขึ้นจากโพลิเมอร์เรซินของอนุพันธ์เมลามีน-ฟอร์มัลอัลดีไฮด์ เพื่อใช้เป็นขั้วแคโทดประสิทธิภาพสูงสำหรับลิเทียมไอออนแบตเตอรี่

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMitchell Anthamatten, "Synthesis and Thermotropic Behavior of Imidazole-terminated Liquid Crystals", Liquid Crystal, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, มกราคม - ธันวาคม 2010, หน้า 389-397
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Mitchell Anthamatten, "Ionic conductivity of imidazole-functionalized liquid crystal mesogens", American Physical Society meeting, 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา