การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exน.สพ. ดร. มาโนชญ์ ยินดี, exสว่าง ทิพยานุกูล, "การลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชน และช้างป่า ที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด", การประชุมวิชาการด้านสุขภาพและชีววิทยาของช้าง (The Conference Elephant Health and Bio - Science) “ช้าง : ชีวิตและลมหายใจที่มีคุณค่า, 14 สิงหาคม 2014, ไทย