ผลของความร้อน ความเป็นกรดด่าง และสภาวะทางเดินอาหารจำลองต่อความคงตัวของกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งการเจริญแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยกะเพรา