การศึกษาการยับยั้งของสารกลุ่ม naphthoquinone และ indole ต่อโดเมน ATPase ของเอนไซม์ Topoisomerase II beta ของมนุษย์ เพื่อการพัฒนายาต้านโรคมะเร็ง