การประยุกต์ใช้เชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการควบคุม Phytophthora sp. และ Erwinia chrysanthemi ในกล้วยไม้สกุลหวาย


แสดงความคิดเห็น

(0)