ผลกระทบจากการทำไม้ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่า และกายภาพของดินในพื้นที่สวนป่าไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, อาจารย์, exชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, "ผลกระทบจากการทำไม้ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่า และกายภาพของดินในพื้นที่สวนป่าไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)