การศึกษาบทบาทของยีน Aldo-keto reductase, OsI_15387 ของข้าวขาวดอกมะลิ ในระดับ in vivo

Publish Year International Conference 1
2016 exบุษกร อุ๋ยวงศ์, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of OsI_15387 : A novel member of aldo-keto reductase superfamily in rice (Oryza sativa L. ssp. Indica)", The 5 th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย