การผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวรัสในจีนัส Tobamovirus และพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสคุณภาพสูงเพื่อการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญใน พริก