การผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวรัสในจีนัส Tobamovirus และพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสคุณภาพสูงเพื่อการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญใน พริก

Publish Year International Journal 1
2019 exธีร์วศิษฐ์ แพทย์สมาน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, "Monoclonal antibody-based diagnostic assays for pepper mild mottle virus", Journal of Plant Pathology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019, หน้า 327-333