การพัฒนาขั้นตอนวิธีเชิงทนทานสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งแบบมีกรอบเวลาและรถหลายขนาด