ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากฟองน้ำทะเล

Publish Year National Journal 1
2016 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exคมสัน หงภัทรคีรี, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, "ฤทธิ์การกำจัดอนุมูลอิสระและการจับตัวกับเหล็กของสารสกัดจากฟองน้ำทะเลไทย", Burapha Science Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 115-129
Publish Year International Conference 1
2015 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายคมสัน หงภัทรคีรี, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, "ฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระของสารสกัดจากฟองน้ำไทย", International Seminar and Workshop on Marine Natural Products (ISWMNP 2015), 15 - 17 กันยายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exคมสัน หงภัทรคีรี, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากฟองน้ำทะเล", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย