การผลิตพอลิแกมมากลูตามิกแอสิดไฮโดรเจลจากการหมักกากผงชูรส (อามิอามิ) เพื่อใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับกล้วยไม้ส่งออก

Publish Year International Journal 8
2018 exNuttawut Kongklom, ex Chaniga Chuensangjun, ex Yusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Improved keeping quality of Dendrobium "Bom" orchids using nutrients entrapped in a biodegradable hydrogel", Scientia Horticulturae (Sci. Hort.), ปีที่ 234, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 184-192
2018 exKongklom, N., exChuensangjun, C., exChisti, Y., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Improved keeping quality of Dendrobium โ€œBomโ€ orchids using nutrients entrapped in a biodegradable hydrogel", Scientia Horticulturae, ปีที่ 234, มีนาคม 2018, หน้า 184-192
2018 exMingfeng Cao, exJun Feng, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, ex Cunjiang Song, ex Yusuf Chisti, "Genetic and metabolic engineering for microbial production of poly-?-glutamic acid", Biotechnology Advances, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 1424-1433
2018 exCao, M., exFeng, J., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exSong, C., exChisti, Y., "Genetic and metabolic engineering for microbial production of poly-ฮณ-glutamic acid", Biotechnology Advances, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2018, หน้า 1424-1433
2018 exCao, MF, exFeng, J, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exSong, CJ, exChisti, Y, "Genetic and metabolic engineering for microbial production of poly-gamma-glutamic acid", BIOTECHNOLOGY ADVANCES, ปีที่ 36, ฉบับที่ 5, กันยายน 2018, หน้า 1424-1433
2017 exNuttawut Kongklom, exZhongping Shi, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Enhanced Production of Poly-gamma-glutamic Acid by Bacillus licheniformis TISTR 1010 with Environmental Controls", Applied Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 182, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2017, หน้า 990-999
2017 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exCao, M., exKongklom, N., exChuensangjun, C., exShi, Z., exChisti, Y., "Microbial production of poly-gamma-glutamic acid", World Journal of Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 9, กันยายน 2017
2015 exNuttawut Kongklom, exHongzhen Luo, exZhongping Shi, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Production of poly-gamma-glutamic acid by glutamic acid-independent Bacillus licheniformis TISTR 1010 using different feeding strategies", BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL , ปีที่ 100, ฉบับที่ -, สิงหาคม - เมษายน 2015, หน้า 67-75
Publish Year International Trademark 1
2015 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ คงกล่อม, "กรรมวิธีการผลิตพอลิแกมมา-กลูตามิกแอซิดจากแบคทีเรีย ด้วยการควบคุมการเติมแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจน และควบคุมอากาศในกระบวนการหมัก", Kasetsart University, 2015

แสดงความคิดเห็น

(0)