การปรับปรุงสมบัติของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อใช้สลายวัสดุชีวมวล ในการผลิตไบโอเอทานอล

Publish Year International Journal 1
2015 exChoengpanya, K., exArthornthurasuk, S., inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exHuang, W.T., exPlengmueankae, W., exLi, Y.-K., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Cloning, expression and characterization of beta-xylosidase from Aspergillus niger ASKU28", Protein Expres. Purif. , ปีที่ 115, ฉบับที่ Nov2015, พฤศจิกายน 2015, หน้า 132-140
Publish Year International Conference 1
2017 exGesorn, R., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Disulfide bond engineering in glycoside hydrolase family 3 ?-glucosidase from Aspergillus niger", the 5th Asia Pacific Protein Association Conference and the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย