ประสิทธิภาพของโปรตีนจากเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกัน (Achatina fulica) และหอยเชอรี่ (Pomocea canaliculata) ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียที่สร้างไบโอฟิล์ม