ผลของอุณหภูมิและเวลาของการย่างต่อคุณภาพพริกแห้งและพริกป่น

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exKwanhathai Chaethong , exOsato Miyawaki, "Optimization of roasting temperature and time for chili powder preparation using response surface methodology", Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2015 International Food Machinery and Technology Exhibition 2015, 9 - 12 มิถุนายน 2015, Tokyo Big Sight, Tokyo ญี่ปุ่น