ผลของอุณหภูมิและเวลาของการย่างต่อคุณภาพพริกแห้งและพริกป่น

Publish Year International Conference 2
2022 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Application of ingredient and processing for enhancing quality and shelf life of food product.", The 3rd IUFoST Japan symposium on food processing, 4 มีนาคม 2022, Tokyo ญี่ปุ่น
2015 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exKwanhathai Chaethong, exOsato Miyawaki, "Optimization of roasting temperature and time for chili powder preparation using response surface methodology", Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2015 International Food Machinery and Technology Exhibition 2015, 9 - 12 มิถุนายน 2015, Tokyo Big Sight, Tokyo ญี่ปุ่น