ฤทธิ์ต้านมะเร็งของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากต้นดองดึงและเหงือกปลาหมอต่อการเหนี่ยวนำโปรแกรมการตายของเซลล์มะเร็งและการทำบริสุทธิ์ของเปปไทด์ออกฤทธิ์

Publish Year International Journal 1
2019 exAriya Khamwut, exDamita Jevapatarakul, exOnrapak Reamtong, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "In vitro evaluation of anti-epidermoid cancer activity of acanthus ebracteatus protein hydrolysate and their effects on apoptosis and cellular proteins", Oncology Letters, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 3128-3136
Publish Year International Conference 2
2017 exนางสาวอริยา ขำวุฒิ, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Protein Hydrolysates and Partial Purified Peptides on Viability and Apoptosis of Liver Cancer Cell", The 13th Asian Congress on Biotechnology "Bioinnovation and Bioeconomy", 23 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exAriya Khamwut, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Anti-liver cancer activity from partial purified protein hydrolysate of Acanthus ebracteatus Vahl", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016 (BMB 2016), 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย